Mobil 2

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida (www.rodlixvandrarhem.se fortsatt benämnd ”Hemsidan”), liksom att informera om de principer som styr när Rödlix Vandrarhem (”Rödlix Vandrarhem” eller ”vi”) behandlar personuppgifter vi exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan liksom under fliken Kontakt på Hemsidan.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

De personuppgifter Rödlix Vandrarhem insamlar är sådana du anger vid registrering för utskick av nyhetsbrev eller vid  andra evenemang som Rödlix Vandrarhem anordnar. De uppgifter Rödlix Vandrarhem i sådant fall insamlar är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Vi använder verktyget Google analytics för att mäta trafiken på Hemsidan och för att utvärdera Hemsidans funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på Hemsidan och vad du klickar på insamlas och överförs till Rödlix Vandrarhem. Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen.
Vi publicerar ibland fotografier på Hemsidan från vår samfällighet. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänslig. När vi bedömer att så inte är fallet publicerar fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Rödlix Vandrarhem är måna om din integritet och det är därför viktigt för Rödlix Vandrarhem att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.
Om du vill veta vilka personuppgifter om dig Rödlix Vandrarhem behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att Rödlix Vandrarhem:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt på Hemsidan.
Utöver vad som framgår ovan kommer Rödlix Vandrarhem inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.
Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss finner du kontaktuppgifter under fliken Kontakt på Hemsidan.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.
Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev vill vi skicka till dig så länge du vill ta emot dem. Det lättaste sättet för oss att ta reda på detta är att du avregistrerar dig från framtida utskick om du skulle komma fram till att du inte längre vill ha dem. Vi följer dock upp alla våra utskick internt, och skulle det visa sig att du inte öppnat utskicken eller på annat sätt förhållit dig passiv till dem under en kontinuerlig period av [ett år] förbehåller vi oss rätten att gallra dina personuppgifter ur våra system. Du är dock alltid varmt välkommen att registrera dig igen.
De personuppgifter vi samlar in inför seminarier, kurser eller andra evenemang behöver vi för att administrera evenemanget ifråga, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutat evenemang.
Personuppgifter som insamlas via vår hemsida eller i vid mejlkonversation lagras hos vår hostingleverantör Hemsida24.

TILLSYNSMYNDIGHETEN

Om du anser att Rödlix Vandrarhem & Camping på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.
Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

För frågor ring +46 (0)73 949 08 79.
Rödlix Vandrarhem ägs av Jarost AB, org nr: 556570-2205

Translate with Google Translate

Välkommen till oss på Rödlix Vandrarhem & Camping!

Följ oss på Facebook för mer information!
Följ oss på Instagram för mer inspiration!